• #post

OPEN CALL: curators KONVOOI Arts Festival 2023

Gepubliceerd op 14 september 2022

Jij kan de eerste naam zijn op de line-up van Kunstenfestival KONVOOI. Stel je kandidaat tot en met 21 oktober!

CLICK HERE FOR ENGLISH

Kunstenfestival zoekt jonge artiesten(collectieven) om het festival te cureren:

 • Je krijgt een budget voor een eigen artistiek project
 • Je bepaalt mee hoe het programmatie-budget besteed wordt
 • Je volgt een inspirerend traject met andere collectieven en artiesten
 • Deadline = 21 oktober

Wat is KONVOOI?

KONVOOI is een multidisciplinair kunstenfestival in de achterhaven van Brugge; een project van culturele vrijhaven Het Entrepot. Elk jaar worden enkele curatoren(collectieven) geselecteerd om de line-up en artistieke visie van het festival mee te bepalen. Ze volgen een inspirerend traject waarin ze samenwerken en de monumentale haven ontdekken. Het einddoel: diverse uitingen van jongerencultuur een plek geven op een meerdaags festival.

 • De volgende editie van KONVOOI vindt plaats op 25, 26 en 27 augustus 2023

“ De industriële haven is veel interessanter en biedt veel meer mogelijkheden dan eender welke 'white box' of podium „

- Laurens Mariën - curator KONVOOI 2019

OPDRACHT 1: realiseer een eigen artistiek project

Als curator van KONVOOI 2023 ben jij de eerste naam op de line-up.

Je krijgt een vergoeding en een budget om een creatief project te realiseren dat een van dé blikvangers op het festival kan worden. Alle disciplines en uitingen van creativiteit zijn welkom. Zolang je project het potentieel heeft om te inspireren of het publiek te betrekken: performance, muziek, dans, architectuur, literatuur, nightlife, subcultureren, …

OPDRACHT 2: stel een diverse en opwindende line-up samen

Als curator ben je van a tot z betrokken bij het samenstellen van het programma. Je start vanaf een wit blad en een programmatiebudget. Samen met de andere curatoren zal je tijdens het traject de volledige puzzel leggen: bands, dj’s, performers, theater, in situ kunstwerken, tentoonstellingen, … Grijp je kans om een line-up samen te stellen die buiten de lijntjes kleurt en een staalkaart biedt van wat de hedendaagse jongerencultuur te bieden heeft.

“ Ik ken geen enkel ander festival of platform dat zulke openbare ruimtes ter beschikking stelt voor jonge makers „

- Jason Slabbynck (studio mxmxm) - Curator KONVOOI 2019

Je krijgt een budget en een vergoeding

Elke curator (of collectief) krijgt:

 • 1.000 euro vergoeding
 • 2.000 euro budget voor je eigen artistiek project
 • Een collectief budget voor de programmatie
 • Productionele en technische ondersteuning van Het Entrepot en partners
 • Een mogelijke residentieplek in Het Entrepot

Hoe wordt de selectie gemaakt?

De perfecte curator bestaat niet. Maar bij de selectie houden we wel rekening met enkele zaken:

 • Je bent tussen 16 en 30 jaar oud, en/of je collectief is overwegend van die leeftijd
 • Je wil graag een artistiek project bedenken en uitwerken voor het festival
 • Je bent iemand die samenwerking met andere artiesten en collectieven inspirerend vindt
 • Je hebt voeling met de hedendaagse artistieke jongerenscene
 • Je ziet het zitten om af en toe naar Brugge te komen om te brainstormen, te werken en tijdens het festival zelf

Het Entrepot is een open plek waar we aandacht willen besteden aan de verschillende noden van verschillende mensen. Personen van alle genderidentiteiten, culturele en sociale achtergronden en met eender welke graad van beperking zijn bijzonder welkom om op deze open-call te reageren.

De volgende stappen:

 • Een externe jury maakte de eerste selectie
 • Je krijgt een antwoord in de week van 7 tot 11 november
 • Gesprekken vinden plaats tussen 7 en 18 november
 • Daarna wordt de definitieve selectie gemaakt
 • Het kick-off-weekend vindt plaats in het weekend van 2, 3 en 4 december (hou dat vrij!)
 • December 2022 – juni 2023: programmatietraject (een 10-tal meetings)
 • Augustus 2023: residentieperiode naar aanloop van het festival
 • 25-26-27 augustus: KONVOOI

Word curator van KONVOOI 2023

Je voorstel kan zowel lang of kort zijn. Je projectvoorstel hoeft niet per se tot in de puntjes uitgewerkt te zijn. Belangrijker is dat je ons overtuigt dat je een frisse kijk hebt op het festival, op de mogelijke line-up en op de rol die jouw artistiek project daarin kan spelen.

Stel je kandidaat

OPEN CALL: ARTS FESTIVAL KONVOOI 2023 IS LOOKING FOR CURATORS

Imagine setting the rules of an arts festival where everything is possible. Imagine giving fresh people, art and music a voice and an audience. Imagine developing a creative project that could be the center of this all.

Arts Festival KONVOOI is looking for young artists(collectives) to curate the fourth edition of the festival:

 • You get a budget to spend on your own project
 • You help determine how to spend the programming budget
 • You follow an inspiring trajectory with other collectives
 • Deadline = October 21

“ The industrial port is way more exciting and brings much more possibilities than any 'white box' or stage „

- Laurens Mariën - curator KONVOOI 2019

What is KONVOOI?

KONVOOI is an arts festival in the port of Bruges, organized by Het Entrepot, a freehaven for youth culture. Every year a group of curators(collectives) are selected to shape the line-up and vibe of the festival together. They are challenged to find compelling ways to celebrate different expressions of youth culture. The different curators find inspiration during a trajectory, in working together and in the monumental scenery – the industrial port of Bruges in which the festival takes place.

 • The next edition of KONVOOI takes place on August 25 – 26 – 27 2023

 

MISSION 1: develop an artistic project for the festival

As curator of KONVOOI 2023, you’re the first name on the line-up.

You’ll receive an artist fee and a budget to create a creative project with the ambition to become an eye-catcher of the festival. All art disciplines and expressions of creativity qualify, as long as the projects can inspire or involve the audience: performance, dance, music, visual arts, literature, architecture, nightlife, subcultures, …

“ I don't know another festival or platform that gives this kind of public space in the hands of young makers „

- Jason Slabbynck (studio mxmxm) - Curator KONVOOI 2019

MISSION 2: compose a diverse and exciting line-up

As a curator, you decide about the line-up from a to z. You start from a blank page, with a programmation budget you control. Together with the other curators, you will have to lay out the whole puzzle: bands, dj’s, performers, theatre, site-specific arts, exhibitions, … This is your chance to compose a line-up that stands out and resonates with leading-edge youth culture.

Your budget and fee

Every selected artist or collective will receive:

 • 1.000 euro fee
 • 2.000 euro budget for your own project
 • A collective budget for booking artists (this will be estimated later)
 • Productional and technical support from Het Entrepot and partners
 • Artist-in-residence opportunities in Het Entrepot

How do we select the right curator?

The perfect curator doesn’t exist. However, it helps if you tick one or more of these boxes:

 • You are between 16 and 30 years old, and/or your collective is mainly from that age
 • You’re eager to create an artistic project for the festival
 • You find inspiration in collaboration with other artists and collectives
 • You have a great affinity with the contemporary art and/or music scene
 • You’re willing to travel to Bruges for brainstorms, project weekends and the festival itself

Het Entrepot is an open place. We wish to pay attention to the different needs of different people. Persons of all gender identities, cultural and social backgrounds, and any level of disability are welcome to submit a project.

The next steps:

 • You’ll receive an answer between 7 and 11 November
 • Between 7 and 18 November you can be invited for an interview
 • The definitive selection will be made shortly after 18 November
 • The kick-off of this trajectory takes place in the weekend of 2, 3 & 4 December (save the date!)
 • December 2022 – June 2023: programmation meetings (around 10 meetings)
 • August 2023: residencies leading up to the festival
 • 25-26-27 August: KONVOOI

Become one of the curators of KONVOOI 2023

Your submission can either be extended or short. Your project-proposal doesn’t need to be 100% elaborated. More importantly, is that you convince us that you have a refreshing vision on the festival, on the possible line-up and on the role of your artistic project in all this.

Submit
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close