Stuur ons een anoniem bericht ✷ Send us an anonymous message

–✷✷✷ –English Below –✷✷✷–

We willen dat iedereen zich veilig voelt bij Het Entrepot. In Het Lab, De Tank, bij Villa Bota, tijdens DORP of KONVOOI… We willen dat iedereen elkaar met respect behandelt. Daarom is er bij Het Entrepot geen plaats voor:

 • racisme
 • seksisme
 • homofobie
 • transfobie
 • seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • drug misbruik
 • xenofobie
 • ageism
 • fat shaming
 • discriminatie
 • ongelijkheid
 • geweld
 • (verbale) agressie

 

Had je een onaangename ervaring? Voel je je soms onveilig bij Het Entrepot? Heb je vragen of suggesties die je liever niet luidop uitspreekt?  Dan kun je hier anoniem je verhaal te vertellen.

Wij luisteren

Het anonieme formulier wordt enkel gelezen door onze publiekswerker Klara. Wat je vertelt, wordt nergens gedeeld en wordt alleen maar gebruikt om op de hoogte te zijn van de zaken die Het Entrepot moet aanpakken.

Als je je comfortabel genoeg voelt, mag je Klara ook altijd aanspreken of kun je haar mailen via klara@hetentrepot.be.

Stuur een anoniem bericht

Het Entrepot wants to be a place where everyone feels welcome. In Het Lab, De Tank, at Villa Bota, during DORP or KONVOOI… We want everyone to treat each other with respect. That’s why there is no place for:

 • racism
 • sexism
 • homophobia
 • transphobia
 • sexually-transgressive behaviour
 • drug abuse
 • xenophobia
 • ageism
 • fat shaming
 • discrimination
 • inequality
 • violence
 • (verbal) aggression

 

Did you have an unpleasant experience? Do you sometimes feel unsafe at Het Entrepot? Do you have any questions or suggestions that you’d rather not say out loud? You can tell your story here anonymously.

We are listening

The anonymous form will only be read by our community builder Klara. What you say will not be shared anywhere and will only be used to be aware of issues that Het Entrepot needs to address.

If you feel comfortable enough, you may always speak to Klara or you can email her at klara@hetentrepot.be.

Send an anonymous message
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close