Anoniem meldpunt

English Below

We hopen dat iedereen zich veilig voelt bij Het Entrepot. Heb je een vraag, suggestie of een ervaring die je anoniem met onze organisatie wil delen? Gebruik dan onderstaand formulier.

Vaak worden onze ruimtes verhuurd aan externe organisatoren. Ook als je over zo’n event iets wilt vertellen, kan dat via dit meldpunt. We verzamelen deze gegevens enkel en alleen om de veiligheid van onze locaties te waarborgen en te verbeteren. We staan steeds open voor feedback en suggesties.

wie leest deze melding?

Het anonieme formulier wordt enkel gelezen door onze publiekswerker Klara. Wat je vertelt, wordt nergens gedeeld en wordt enkel gebruikt om op de hoogte te zijn van de zaken die Het Entrepot moet aanpakken.

Je mag Klara ook altijd persoonlijk aanspreken of mailen via klara@hetentrepot.be

Stuur een anoniem bericht

Op zoek naar externe hulp?

Dringend nood aan een gesprek?

(Anonieme) Hulplijnen via mail, chat en telefoon:

 • Zelfmoordlijn 1813: (24/7 telefoon: 1813, mail en chat) 
 • CAW crisishulp: (24/7, telefoon: 09 265 04 90)
 • Tele-Onthaal: (24/7, telefoon: 106 en chat) 
 • Awel: voor kinderen en jongeren (telefoon: 102, mail en chat) 
 • 1712: voor al je vragen over geweld (telefoon: 1712, mail en chat)
 • Nupraatikerover: voor minderjarige slachtoffers van geweld (mail en chat)

Organisaties waar je terecht kunt voor hulp en ondersteuning

Ongewenst seksueel gedrag:

 • Zorgcentrum na Seksueel Geweld: Op één locatie biedt het centrum een breed scala aan ondersteuning, waaronder medische en psychologische zorg, een eerste sporenonderzoek en hulp bij het indienen van een politieaangifte. Het ZSG is dag en nacht beschikbaar voor slachtoffers van seksueel geweld. 

Haatmisdrijven:

Jongeren kunnen ook terecht bij:

 • OverKop: Het is een veilige plek voor jongeren waar je een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele therapeutische hulp
 • Tejo: biedt therapeutische begeleiding voor jongeren van 10 tot 20 jaar

Juridisch advies of een klacht indienen?

Meer info over grensoverschrijdend gedrag

We hope everyone feels can feel safe at Het Entrepot. Do you have a question, suggestion or experience you would like to share anonymously with our organization? Then you can use the form down below.

Our spaces are often rented out to third-party organizers. If there was an instance of transgressive behavior at such an event, you can still share it with us through this form. We collect this information solely to ensure and improve the safety of our venues. We are always open to feedback and suggestions.

Who reads my message?

The anonymous form will only be read by our community builder Klara. What you say will not be shared anywhere and will only be used to be aware of issues that Het Entrepot needs to address.

If you feel comfortable enough, you may always speak to Klara or you can email them at klara@hetentrepot.be.

Send an anonymous message

Looking for external help?

Urgently looking for someone to talk to?

 • Zelfmoordlijn 1813: (24/7 telephone: 1813, mail and chat) 
 • CAW crisishulp: (24/7, telephone: 09 265 04 90)
 • Tele-Onthaal: (24/7, telephone: 106 and chat) 
 • Awel: for children and adolescents (telephone: 102, mail and chat) 
 • 1712: for all your questions about violence (telephone: 1712, mail and chat)
 • Nupraatikerover: for underage victims of violence (mail and chat)

Organizations who can provide help and support

Sexual harassment:

 • Zorgcentrum na Seksueel Geweld: The center offers a wide range of support, including medical and psychological care, an initial trace investigation and assistance in filing a police report. The ZSG is available day and night for victims of sexual violence.

Hate crimes:

Adolescents can also visit:

 • OverKop: It is a safe place for young people where you can find a listening ear and seek professional therapeutic help
 • Tejo: Provides therapeutic counseling for young people 10 to 20 years old

Need legal advice or file a complaint?

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close