Team

 • Wannes Fremaut - Directeur

  hij/hem

  wannes@hetentrepot.be
  0477 88 66 09

  Contacteer me voor: bestuurszaken, algemene vragen, samenwerkingen, dad jokes

 • Ward Dupan - Inhoudelijk en artistiek verantwoordelijke

  hij/hem

  ward@hetentrepot.be
  0483 08 57 98

  Contacteer me voor: samenwerkingen, artistieke projecten, DORP, KONVOOI

 • Anton Posman - Verantwoordelijke verhuur

  hij/hem

  anton@hetentrepot.be
  0485 23 77 16

  Contacteer me voor: huur van de grote zaal, advies als je een venue zoekt voor je fuif, event of concert

 • Elke Desutter - De Tank en kunsteducatie

  zij/haar

  elke@hetentrepot.be
  0483 08 57 87

  Contacteer me voor: ateliers, expo’s of samenwerkingen in De Tank

 • Viktor Van Hoof - Coördinator Het Lab & TURBO

  hij/hem

  viktor@hetentrepot.be
  0483 08 58 84

  Contacteer me voor: video, printen, fotografie in Het Lab, (artistiek) ondernemerschap

 • Pieter-Jan Cools - Audioproducer Het Lab

  hij/hem

  pieter-jan@hetentrepot.be
  0489 43 50 31

  Contacteer me voor: muziekproducing, de audiostudio in Het Lab, samenwerkingen

 • Michiel Denys - Communicatie

  hij/hem

  michiel@hetentrepot.be
  0489 08 05 57

  Contacteer me voor: perszaken, website, social media

 • Klara Camerlinck - Publiekswerking

  zij/haar/die/hun

  klara@hetentrepot.be
  0489 17 94 52

  Contacteer me voor: participatie, toegankelijkheid, een feministische visie en ideeën rond zorg en zachtheid

 • Neil Haesebrouck - Villa Bota

  hij/hem

  neil@hetentrepot.be
  0498 13 95 96

  Contacteer me voor: radioshows, workshops radio, samenwerkingen met Villa Bota

 • Charlotte Verrecas - Vrijwilligerswerking

  zij/haar

  charlotte@hetentrepot.be
  0489 43 48 35

  Contacteer me voor: vrijwilligerswerk bij Het Entrepot (sfeerbeheer, helpen op festivals, avondverantwoordelijke, …)

 • Sander De Maré - Productie

  hij/hem

  sander@hetentrepot.be
  0489 08 05 03

  Contacteer me voor: zotte projecten, ideeën, SIGNAAL festival

 • Hannes Vandenbon - Zakelijk verantwoordelijke

  hij/hem

  hannes@hetentrepot.be
  0489 06 11 26

  Contacteer me voor: facturatie, personeelszaken, subsidies, sponsoring

 • Henri De Coster - Verhuur

  hij/hem

  henri@hetentrepot.be
  0483 08 58 77

  Contacteer me voor: huur van Villa Bota, repetitiekoten, danszalen, …

 • Johan Lonneville - Gebouwenbeheer

  hij/hem

  johan@hetentrepot.be
  0492 97 77 96

  Contacteer me voor: opvolging structurele werken in Het Entrepot

 • Didier Vermeulen - Gebouwenbeheer

  hij/hem

  didier@hetentrepot.be
  0492 97 77 96

  Contacteer me voor: klussen in de gebouwen van Het Entrepot

 • Stefanie Wieme - Gebouwenbeheer

  zij/haar

  stefanie@hetentrepot.be
  0492 97 77 96

  Contacteer me voor: schoonmaak en reiniging van de ruimtes

 • Gertjan Peeters - Techniek

  hij/hem

  gertjan@hetentrepot.be
  0486 42 07 24

  Contacteer me voor: technische ondersteuning

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close