• #post

TURBO krijgt 4 jaar lang structurele steun

Gepubliceerd op 16 december 2020

TURBO is een project voor jonge ondernemers dat we met Het Entrepot mee ondersteunen

TURBO, het platform dat zich focust op het stimuleren van ondernemingszin bij jongeren in Brugge, gaat een partnerschap aan met VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Concreet betekent dit een financiële ondersteuning van de werking voor de komende vier jaar. De klemtoon zal in deze periode nog meer liggen op de efficiënte begeleiding van studenten bij hun eerste stappen in het ondernemerschap.

TURBO is een Brugs ecosysteem van overheden, kennisinstellingen, culturele en jongerenorganisaties, startups en lokale ondernemers. Doelstelling van dit netwerk is het stimuleren van ondernemingszin bij jongeren door hen ruimte, tijd en mogelijkheden te bieden bij het realiseren van een idee. Op deze manier bouwt TURBO aan een community van geëngageerde en ondernemende jongeren. Sinds 2016 werd het TURBO ecosysteem ontwikkeld met de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, aangevuld met cofinanciering van VLAIO en de Provincie West-Vlaanderen. Deze steun liep af in november 2020, maar dankzij een vernieuwd en structureel partnerschap met VLAIO (het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen) kan TURBO verder bouwen aan een duurzaam ecosysteem in en voor de stad.

VLAIO kent specifiek voor TURBO een jaarlijkse projectsubsidie toe tot en met het academiejaar 2024-2025. Voor het huidig academiejaar bedraagt de toegekende steun 174.472 euro of 70% van het totaalbudget, waarvan de resterende 30% samengebracht wordt door de diverse partners. Jaarlijks maakt TURBO in samenwerking met VLAIO een actieplan op met bijhorende budgettering. TURBO zal de structurele middelen specifiek inzetten om het aanbod richting studenten in Brugge uit te breiden en hen zo nog efficiënter te begeleiden bij hun eerste stappen in het ondernemerschap. Het geeft de kennisinstellingen aanwezig in de stad (VIVES, HOWEST en KU Leuven Campus Brugge) en de jongerenorganisatie Het Entrepot de kans om het aanbod rond ondernemerschap naar hun studenten en jongeren verder te zetten.

Schepen van Sociale Zaken, Werk en Ondernemen Pablo Annys: “We zijn als stadsbestuur verheugd met deze ondersteuning. De stad kent een jaarlijks groeiende studentenpopulatie en we willen hen alle kansen bieden om zich hier in regio Brugge verder te ontwikkelen op het vlak van ondernemerschap. De structurele middelen vanuit VLAIO maken het voor TURBO mogelijk om de komende jaren een volgende stap te zetten en om de ondernemingszin bij nog meer jongeren te stimuleren. We zetten hiervoor de succesvolle samenwerking met partners als VIVES, HOWEST, KU Leuven Campus Brugge, Het Entrepot en De Republiek verder. TURBO zal ook deel uitmaken van het net gelanceerde ondernemend netwerk en ecosysteem Brugge.Inc zodat een vlotte overgang intensieve begeleiding als starter kan gefaciliteerd worden.”

Burgemeester Dirk De fauw: “Door het voortzetten van deze samenwerking over de grenzen van de kennisinstellingen en organisaties heen, wordt een meerwaarde gecreëerd voor zowel de organisatie zelf, het partnerschap, de student en de stad. Het bundelen van de krachten moet zich uiten in een nog breder en diverser aanbod dat nog meer studenten begeleidt richting het statuut van student-ondernemer.”

De structurele ondersteuning van VLAIO kadert binnen een keuze van Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en landbouw, om verder te investeren in het continueren en verankeren van de werking van de ecosystemen voor jong ondernemerschap in de Vlaamse studentensteden die in 2016 met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling zijn opgestart. Het betreft de projecten TURBO (Brugge), Start@K (Kortrijk), Gentrepreneur (Gent), Broeikas (Aalst), LeJon (Leuven), Startup 2440 (Geel), Take Off Antwerp Alliance (Antwerpen), Pitch Please (Hasselt & Genk) en Manestarters (Mechelen). Doelstelling is op stedelijk niveau een context te creëren die de ondernemerszin en het ondernemerschap bij studerende en niet- studerende jongeren (leeftijdsgroep 18 – 25 jaar) doet ontkiemen en floreren.  Ontdek de projecten in andere studentensteden op www.vlaio.be/jongondernemen – #jongondernemen

Gerelateerd

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close