• #post

6 dingen die we leerden uit de open vergadering

Gepubliceerd op 20 januari 2023

Zijn we goed bezig? Wat kan Het Entrepot nog meer betekenen? We zaten rond de tafel met enkele jongeren. Dit zijn onze conclusies.

Elk jaar zit Het Entrepot samen met een klankbordgroep. Het doel: onze werking, producties en visie afstemmen met onze doelgroep. Eind 2022 trokken we dat nog meer open. We organiseerden een ‘Open Vergadering’ waarop iedereen welkom was.

We willen heel transparant zijn over waar we met Het Entrepot voor staan en wat we willen bereiken, maar ook kritisch zijn voor onszelf. Tijdens de open vergadering presenteerden we een terugblik op ons voorbije werkjaar en blikten we samen met alle aanwezigen vooruit op 2023.

Een eerste conclusie: de opkomst op de open vergadering was lager dan we hoopten. Een 10-tal Brugse jongeren zakten af. Bijna allemaal bekende gezichten uit onze (deel)werkingen: Villa Bota, DORP, Het Lab, … Daardoor kunnen we de conclusies uit dit verslag niet significant noemen; maar wel interessant en richtinggevend. We hopen dat dit concept elk jaar kan groeien, en dat alle Brugse jongeren inspraak hebben in ons beleid.

Wat staat in 2023 op de planning?

De plannen voor 2023 liggen in grote lijnen vast. We bouwen verder op de verschillende deelwerkingen en vaste waarden in de jaarplanning:

  • Villa Bota blijft creatieve radio maken en bouwt de bar verder uit tot ontmoetingsplek
  • Het Lab bouwt verder de studio, het printatelier, de donkere kamer en zijn creatieve community uit
  • De Tank verhuist dit jaar naar een nieuwe locatie Blydhove in Assebroek

Daarnaast zullen we 2023 injecteren met creatieve, artistieke producties waarop onze deelwerkingen, partners en onze doelgroepen een plek krijgen. Dat kan op events zoals Hyperlab, Open Ateliers in De Tank, Dorp, Konvooi of Signaal.

Maar ook via wederkerige trajecten en samenwerkingen: De Open Labs op woensdag, Het Tuinlab, Turbo, Briklyoung (i.s.m. Musea Brugge), Punt365 (i.s.m. Kaap, De Republiek en Kunstenal), Sound Track (i.s.m. Clubcircuit en VI.BE), Young Curators (i.s.m. Concertgebouw),  Amok (Kaap), Landjuwelenfestival, expo’s, enzovoort.

Om een vruchtbaar en leerrijk gesprek op gang te brengen, overliepen we samen enkele thema’s en stellingen. Hieronder vatten we de belangrijkste conclusies samen.

1 - Verbreding mag, maar niet ten koste van unieke positie

Mikt Het Entrepot te veel op (ex-)kunststudenten?

Enkele aanwezigen beweerden dat Het Entrepot een bredere scope mag hebben qua producties, werking en doelgroep. Anderen wezen op het feit dat Het Entrepot een van de zeldzame plekken is voor artistieke jongeren in Brugge. Een eventuele verbreding van de werking mag daarom niet te koste gaan van die unieke positionering. Zodat jongeren met artistieke ambities niet per se naar andere centrumsteden hoeven uit te kijken.

2 -Verschillende mensen in beeld brengen versus erkenning voor de harde kern

Zet Het Entrepot altijd dezelfde personen in de kijker? Is het daarom te selectief in het erkenning geven?

Erkenning is belangrijk. Uit een discussie bleek dat vrijwilligers zich miskend kunnen voelen als bepaalde jongeren een platform krijgen (bijvoorbeeld in een blogbericht of in een post op social media) en zij niet. Als nieuwe mensen opgevoerd worden in een communicatiecampagne kan dat de ogen uitsteken van de vaste waarden.

Vanuit Het Entrepot begrijpen we dat dat gevoelig ligt. Toch willen we erop wijzen dat het portretteren van jongeren niet altijd een belonende insteek heeft, maar ook voor publiekverbreding zorgt. Door telkens dezelfde mensen (of profielen) in beeld te brengen, kan de perceptie ontstaan dat Het Entrepot een select clubje is. Dat zorgt ervoor dat de drempel voor nieuwe mensen (onbewust) hoog is.

Hierin moeten we dus de balans bewaken, of beter kaderen aan onze achterban waarom we ervoor kiezen persoon x of y een platform te geven.

3 -Jongeren inspireren om zelf te organiseren

Is Het Entrepot een evenementenbureau waarbij jongeren het vuile werk doen?

Het merendeel van de aanwezigen vond het net fijn dat ze zelf de touwtjes in handen kunnen nemen. Van DORP, over SIGNAAL tot KONVOOI: de participatie van de doelgroep beperkt zich niet tot inspraak. Wie zich engageert krijgt de kans om zelf te programmeren en hun stempel te drukken. Daar hangt ook verantwoordelijkheid aan vast: shifts draaien, mee opbouwen en een de kar trekken.

Zo zien wij het, maar onze achterban dus ook. Al merkte iemand op dat we een kwetsbare balans moeten bewaken. (Intensieve) ondersteuning en eventuele bijsturing is van groot belang, zodat vrijwilligers niet het gevoel krijgen dat ze aan hun lot overgelaten worden.

4 - Het Entrepot heeft (ook) nood aan producties zonder lange trajecten

KONVOOI, DORP, … Aan de 2 grootste producties van Het Entrepot gaat een lang en intensief traject vooraf. Zou Het Entrepot niet meer volk bereiken met meerdere kleine, laagdrempelige concepten?

De meerderheid vond dat er inderdaad nog ruimte is voor meer informele ontmoetingsmomenten waarbij er niet per se engagement verwacht wordt. Ze suggereerden om niet overal het model van jongerenparticipatie radicaal toe te passen. De inhoudelijke of educatieve lijn mag ook door medewerkers van Het Entrepot bepaald worden. Die hebben elk een eigen expertise waar nu nog te weinig gebruik van gemaakt wordt.

Opnieuw een kwestie van balans dus.

5 - Het Entrepot moet ook aanwezig zijn in de binnenstad

Is Het Entrepot wel voldoende zichtbaar en aanwezig in de Brugse binnenstad? En moet dat wel?

Door deze stelling kwam een bezorgdheid naar de oppervlakte. Jongerencultuur moet ook in het historische centrum een plek krijgen. Nu De Tank naar Assebroek verhuist, is Het Entrepot enkel nog met Villa Bota en Cachot in de binnenstad vertegenwoordigd.

Dus: Het Entrepot mag zich niet volledig terugtrekken, en via evenementen en samenwerkingen het centrum blijven opzoeken.

6 - Het Entrepot moet meer zijn dan een fuifzaal

Blijft Het Entrepot vooral gekend als fuifzaal? En is dat een probleem?

De jongeren die op de vergadering aanwezig waren, weten al langer dat Het Entrepot naast een fuifzaal ook een artistieke werking en een handvol deelwerkingen omvat. Maar de meeste jongeren in Brugge weten dat misschien niet.

‘Het Entrepot’, als merk, dreigt misschien een lege doos te worden. Wat schiet er nog over van de artistieke werking als je alle deelwerkingen uit de paraplu haalt? Jongeren associëren zich in de eerste plaats met Villa Bota, De Tank of Het Lab, wat meteen ook een verklaring kan zijn voor de lage opkomst tijdens de open vergadering. Daarom dringt een brainstorm over de ‘merkenstructuur’ zich op.

Nog een kleine nuance: misschien is het onvermijdelijk dat de fuifzaal de artistieke werking overschaduwt in termen als bereik of bekendheid. Fuiven hebben nu eenmaal een breder publiek. Met onze artistieke producties mogen we gerust bepaalde niches opzoeken.

Heb je zelf nog een bedenking of een suggestie?

Hoe meer input of ideeën we krijgen, hoe beter we Het Entrepot op koers kunnen houden. Of misschien heb je vragen over onze werking en waarin we ondersteunen?

Laat het ons weten

Gerelateerd

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close