• #post

Waar ligt de toekomst van De Tank?

Gepubliceerd op 7 mei 2021

De Tank moet verhuizen. Dat is zeker. Alleen weten we nog niet precies wanneer. Of waar naartoe.

Foto’s zijn van Cato Crevits

In 2017 werd De Tank geboren. Een projectontwikkelaar kocht het voormalig Provinciaal Gourvernement op de Burg, en overhandigde in afwachting van een totale renovatie de sleutels aan Het Entrepot om er een atelierwerking te starten. Uit onderzoek van Het Entrepot bleek namelijk dat er in Brugge en grote vraag was naar atelierruimte voor (jonge) kunstenaars. Geen verrassing dus dat De Tank vanaf dag 1 zo goed als volzet was.

De Tank op de Burg was en is een tijdelijk verhaal

De opening van De Tank was voor de nieuwe eigenaar van het gebouw het start van een onderzoek naar een eventuele nieuwe invulling. Daardoor is de einddatum van De Tank al enkele keren verschoven. Goed voor De Tank en de residenten, maar de vraag is natuurlijk of er gewacht moet worden op dat moment om een nieuw onderkomen te vinden.

Destination unknown

2 jaar geleden startten we al met een campagne om dit vraagstuk onder de aandacht van de publieke opinie te brengen. Het Entrepot is in die tijd non-stop op zoek geweest naar een andere locatie. Dat leverde geen oplossing op waardoor de bezorgdheid bij onze residenten groeide.

We zijn natuurlijk afhankelijk van de ruimte die beschikbaar is of wordt in de stad. Een nieuw tijdelijk verhaal op verschillende plaatsen kan een troostoplossing zijn. Maar we zijn ambitieus en verkiezen 1 plek die permanent een oplossing kan zijn voor zo veel mogelijk kunstenaars. De vraag om creatieve ruimte in Brugge overstijgt het aanbod van De Tank zoals die nu is.

Het Entrepot en De Tank richten mee koepelorganisatie UFO op

In de meeste steden zijn (betaalbare) atelierruimtes een tijdelijk verhaal. Artistieke creatieruimte wordt schaars, omdat de vastgoedprijzen de pan uitswingen. Wij vragen samen met AAIR (Antwerpen), Cas-co (Leuven), Level Five (Brussel), NUCLEO (Gent) en Vonk (Hasselt-Genk) aan beleidsmakers om kunstenaars ook permanent een plek te geven in de stad.

Daarom richtten we samen koepelorganisatie UFO op. UFO denkt actief mee na over duurzame oplossingen en creatieve modellen om kunstenaars in de stad te houden (en te verankeren), zowel op lokaal als op Vlaams niveau. De organisatie schreef ook een manifest dat De Tank mee ondertekende. Daarin staat onder meer te lezen: “De ruimte en infrastructuur die een stad vrijmaakt voor kunst zegt meteen iets over welke plek ze inneemt in haar beleid.”

Brugse cultuurorganisaties richten denktank ‘Punt 365’ op 

In Brugge wordt men bewust van de nood aan ruimte. Er ontstaan steeds meer initiatieven die vragen om meer ruimte voor jonge kunstenaars. Er waren verschillende interventies in de gemeenteraad, ook de pers besteedde de nodige aandacht aan de problematiek.

Het is ook de intentie van de huidige legislatuur om daar iets aan te doen. In het beleidsprogramma voor 2019-2024 formuleerde Stad Brugge onder ‘beleidspunt 365’ de ambitie om in de komende beleidsperiode werk te maken van creatieve ruimte.

Onder de vlag ‘Punt 365’ bundelen De Republiek, Kaap en Het Entrepot binnenkort de krachten met als doel alle betrokken organisaties, partners en De Stad te laten nadenken over creatieve ruimte, en zo samen mogelijke oplossingen uit te werken. Wanneer corona het mogelijk maakt organiseren we als startpunt een denkdag met alle betrokken partners en stakeholders.

Denk en debatteer met ons mee:

De Tank-residenten schreven postkaarten naar beleidsmakers in Brugge

Gerelateerd

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close