Inschrijving / Registrations Workshops Hush/Hush x De Tank

NL
Inschrijven is gratis maar verplicht, de plaatsen zijn beperkt: https://forms.gle/TF3XUF9PzRydRa6F6
Hush/Hush en Atelierwerking De Tank organiseren op 14 juni de Input/Output series met Anja Hellebaut, twee gratis workshops die jonge kunstenaars kunnen ondersteunen bij het indienen van een portfolio voor Open Calls zoals Input/Output. https://www.ccbrugge.be/pQX2lfo/oproep-input-output-2023
Input/Output is een tweejaarlijkse wedstrijd voor jonge actuele beeldende kunst die sinds 2005 georganiseerd wordt door Cultuurcentrum Brugge. Via deze oproep worden jonge kunstenaars tussen 17 en 34 jaar gevraagd om een dossier in te dienen waarin ze hun werk voorstellen. De deadline is 30 juni en wij geven jullie graag dat laatste duwtje in de rug!
Je werk presenteren aan anderen doe je liefst in een tentoonstelling, maar vaak is het via foto’s dat je werk tot bij een publiek komt: in een portfolio, op een website of via sociale media. Je kunt er een fotograaf voor inschakelen, maar het is een troef als je zelf kwalitatieve foto’s kan maken. In deze workshop legt Anja Hellebaut enkele basispricipes uit waarmee je tot goede resultaten komt met je eigen smartphone. Ze zet je ook op weg om een tekst te schrijven over jezelf en je werk.
Anja Hellebaut werkt als fotograaf aan eigen werk en freelance aan opdrachten rond architectuur en/of stedenbouw. Ze is oprichter van mentormentor, een klankbord dat ondersteuning biedt aan fotografen die willen groeien in hun artistieke praktijk. Ze bedenkt ook tentoonstellingsconcepten voor musea en geeft ze mee vorm.
Timetable
16u00 Korte introductie Input/Output door Cultuurcentrum Brugge
16u15 Workshop ‘Photograph Your Work’ met Anja Hellebaut
18u00 Samen genieten van verse soep en brood in de tuin van Blydhove
18u30 Workshop ‘Writing an Artist Statement’ met Anja Hellebaut
20u30 Einde workshops
——————————————————————
ENG
Registration is free but mandatory, places are limited: https://forms.gle/TF3XUF9PzRydRa6F6
Hush/Hush and Atelierwerking De Tank are organising the Input/Output series with Anja Hellebaut on 14 June, two free workshops to support young artists in submitting a portfolio for Open Calls such as Input/Output.
Input/Output is a biennial competition for young contemporary visual art organised by Cultuurcentrum Brugge since 2005. Through this call, young artists aged between 17 and 34 are asked to submit a portfolio presenting their work. The deadline is 30 June and we are eager to give you that final push!
Presenting your work to others is best done in an exhibition, but often it is through photographs that your work reaches an audience: in a portfolio, on a website or via social media. You can hire a photographer for this, but it is an advantage if you can take high-quality photos yourself. In this workshop, Anja Hellebaut explains some basic principles to help you achieve good results with your own smartphone. She also gets you started on writing a text about yourself and your work.
Anja Hellebaut works as a photographer on her own work and freelances on assignments around architecture and/or urban planning. She is the founder of mentor mentor, a sounding board that offers support to photographers who want to grow in their artistic practice. She also invents and co-designs exhibition concepts for museums.
Timetable
16:00 Short introduction Input/Output by Cultuurcentrum Brugge
16:15 Workshop ‘Photograph Your Work’ with Anja Hellebaut
18:00 Enjoy fresh soup and bread together in the garden of Blydhove
18:30 Workshop ‘Writing an Artist Statement’ with Anja Hellebaut
20:30 End of the workshops

Gerelateerd

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close