De resultaten van de grote jongerenbevraging

In het begin van 2022 lanceerden Jeugddienst Brugge, Jeugdhuis Comma en Het Entrepot de ‘grote jongerenbevraging’. Daarin wilden we horen van de Brugse jeugd hoe zij hun stad ervaren, wat ze doen in hun vrije tijd en hoe we de site van Het Entrepot nog beter kunnen maken. 

Meer dan 1000 jongeren gaven hun mening. We bundelen de resultaten en zetten samen eerste stappen naar een nog beter Brugge en een nog betere Entrepot-site.

Spring naar gedeelte:

De respondenten

De bevraging werd online afgenomen in het begin van 2022, en mikt op Brugse jongeren tussen 14 en 30.

In totaal hebben 1020 jongeren de jongerenbevraging ingevuld. 725 van hen vulden die volledig in. Het is belangrijk om eerst goed te kijken naar wie de bevraging ingevuld heeft, voordat we de juiste conclusies kunnen trekken. Bijvoorbeeld: meer meisjes dan jongens vulden de vragenlijst in. En tieners zijn opvallend sterker vertegenwoordigd dan twintigers. 

Via focusgesprekken zullen we eventuele leemtes aanvullen.

Genderidentiteit

Op deze vraag waren meerdere opties (M, V, X) mogelijk waardoor de totalen soms hoger liggen dan 100%

 • Man: 369 – 37,24%
 • Vrouw: 627 – 63,27%
 • Non-binair: 2

Woonplaats

Door een technische fout werd 10,81% van de respondenten toegewezen aan Beernem. 

 • Brugge: 19,45% – Assebroek: 17,49% – Sint-Andries: 9,23%
 • Sint-Kruis: 7,96% – Sint-Michiels: 6,48% – Koolkerke: 2,06%
 • Zeebrugge: 1,77% – Lissewege: 1,67% – Dudzele: 0,98%

Leeftijd

Het is opvallend dat meer tieners (62%) dan twintigers (34%) de bevraging ingevuld hebben.

 • 14-16: 28%
 • 17-19: 34%
 • 20-24: 23%
 • 25-30: 11%

Opleiding en werk

Omdat veel tieners de bevraging ingevuld hebben, zijn scholieren sterk vertegenwoordigd in deze bevraging:

 • Middelbare school: 59,56%
 • Hogeschool of universiteit: 19,82%
 • Aan het werk: 15,97%

Wat doen jongeren?

We beginnen met een situatieschets. Wat kennen jongeren al? Waar ontmoeten ze elkaar? En hoe verschillen meisjes van jongens?

Vrije tijd en ontmoetingsplekken

Gezien de jonge leeftijd van de respondenten is het geen verrassing dat school dé ontmoetingsplek is van Brugse jongeren. Hier moeten we ook rekening houden met de realiteit dat de jongeren de bevraging aan het eind van de coronapandemie invulden. Dat kan een verklaring zijn waarom jongeren elkaar zo veel thuis ontmoeten.

Verder valt op dat alle leeftijdgroepen aangeven elkaar graag te ontmoeten op openbare plekken zoals parken en zelfs op straat. Zelfs in de open vraag naar een ideale jongerenplek (zie verder), komen opvallend vaak antwoorden naar voren over groene plekken en parken, bankjes in de openbare ruimte en open plekken in de stad.

Hier ontmoeten jongeren elkaar:

 • School (72,97%)
 • Café (52,24%)
 • Thuis (47,97%)
 • Vereniging (43,38%)
 • Park (30,02%)
 • Straat (24,79%)
 • Jeugdhuis (9,72%)
 • Skatepark (8,65%)

Vrijetijdsbesteding

De respondenten geven in het algemeen aan dat ze vooral graag chillen en rondhangen. Al zijn hier wel enkele verschillen als we leeftijdsgroepen vergelijken. Je zou kunnen stellen dat hoe ouder jongeren zijn, hoe meer ze meerwaarde zoeken.

Tieners:

 • Zijn vooral op zoek naar laagdrempelige, informele, spontane hangplekken
 • Consumeren graag entertainment (films kijken, naar de cinema gaan, gamen, social media, sport, …)

Twintigers:

 • Hebben meer interesse in concerten en festivals
 • Willen vooral iets gaan drinken met hun vrienden

Verenigingsleven

Hierbij valt op dat hoe ouder de respondenten zijn, hoe minder vaak ze lid zijn van een jeugd- en/of sportvereniging. We zien ook dat deze leeftijdsgroep het best op de hoogte is van het vrijetijdsaanbod.

 • Niet aangesloten bij een vereniging: 36,17%
 • Jeugdbeweging: 36,07%
 • Sportvereniging: 32,85%
 • Culturele vereniging: 8,52%
 • Studentenvereniging: 3,12%

Jongerenorganisaties

We peilden bij de respondenten naar hoe goed ze (jongeren)organisaties kennen. Dat deden we aan de hand van een lijst, waar respondenten eventueel zelf organisaties aan konden toevoegen. 

 14% van de respondenten kent geen enkele organisatie uit de lijst die in de bevraging opgenomen werd. (14-16j: 27%, 20-24j 5%) 

Deze organisaties uit de lijst zijn het meest gekend:

 • Het Entrepot: 71,70%
 • Jeugdhuis Comma: 50,50%
 • Villa Bota: 42,77%
 • JAC: 40,90%
 • Jeugdhuis Thope: 34,29%
 • The Student Village: 21,57%
 • Tejo: 19,20%
 • De Tank: 19,20%
 • Het Lab: 18,70%
 • Jong Volk: 13,84%
 • ‘t Salon: 11,60%
 • TURBO: 8,60%
 • Groep Intro: 7,86%
 • Route36: 7,36%

Over de Entrepot-site

56,38% van de respondenten is al eens op de Entrepot-site geweest. De meesten daarvan kwamen voor een fuif (uiteraard geldt dat niet voor respondenten die jonger zijn dan 16). Ook DORP en optredens zorgden voor instroom op de site.

De conclusie hier is dat vooral evenementen publiek naar de site trekken. Het is minder een plek om spontaan of zonder doel naartoe te trekken. Hier liggen dus zeker kansen om de site meer uit te bouwen tot een hang- en chillplek. 

Hiervoor kwamen de respondenten naar de Entrepot-site:

 • Fuiven: 43,08%
 • Jeugdhuis Comma: 27,69%
 • Optredens: 18,21%
 • Jeugddienst: 16,41%
 • Skaten: 14,74%
 • DORP: 13,97%
 • Danszalen of repetitieruimtes: 11,28%
 • Het Lab: 7,18%

Daarom gaan de respondenten NIET naar de Entrepot-site:

 • Voelt de nood niet: 22,14%
 • Aanbod spreekt niet aan: 9,64%
 • Durft er niet alleen naartoe: 11,43%
 • Vindt het moeilijk bereikbaar: 7,5%
 • Mag niet gaan: 5,71%

Opmerkelijk is dat de Entrepot-site een doorgaans mannelijk publiek lijkt te trekken op basis van de bevraging.

Heeft al Het Entrepot bezocht:

 • Jongens: 72,69%
 • Meisjes: 64,99%

Heeft al Het Lab bezocht:

 • Jongens: 17,62%
 • Meisjes: 6,35%

Heeft al Jeugdhuis Comma bezocht:

 • Jongens: 48,02%
 • Meisjes: 37,20%

We merken ook dat jongens in het algemeen meer tevreden zijn over jongerenplekken in Brugge dan meisjes. Ook zijn meisjes minder op de hoogte van het aanbod.

Wat willen jongeren?

In dit gedeelte proberen we in kaart te brengen wat beter kan in Brugge. Eerst peilen we in het algemeen naar (onvervulde) noden, daarna kijken we hoe de Entrepot-site volgens hen verbeterd kan worden.

Tevredenheid

Zijn er voldoende jongerenplekken in Brugge?

 • Ja: 21,76%
 • Nee: 35,32%
 • Weet het niet: 42,92%

Noden

Jongeren zoeken vooral een plek om:

 • te chillen en samen te zijn (76,32%), drinken (71,66%), feesten (62,33%), eten (57,55%)
 • concerten en events (37,06%) bij te wonen
 • films te kijken (38,65%), sporten (32,88%)
 • creatieve bezigheden: atelierwerking (13,74%), muziek opnemen (12,76%), ondernemen (12,52%), repeteren (11,53%)

Opmerkelijk is dat bijna een derde (29,94%) aangeeft zelf events te willen organiseren. 

Wat moet beter aan jongerenplekken?

Hier peilden we via open vragen naar de wensen van jongeren. We hebben via tags deze wensen ingedeeld in verschillende categorieën. Daarin kwamen enkele wensen heel duidelijk naar voor:

 • meer groene binnen- en buitenruimte
 • meer plek om te chillen en informeel iets te drinken

We vroegen ook welke zaken storend zijn voor jongeren. Daaruit blijkt vooral:

 • dat jongeren plekken zoeken die veilig en gezellig zijn, waar ze zichzelf kunnen zijn
 • dat die plekken niet te druk of te duur mogen zijn

Verschil in noden en wensen tussen jongens en meisjes

Eerder bleek al dat de Entrepot-site significant meer jongens dan meisjes aantrekt. Daarom is het interessant om eens te kijken naar de verschillende wensen van beide genderidentiteiten:

Meisjes willen voornamelijk:

 • Eten (65,41%)
 • Studeren (32,52%)
 • Dansen (26,69%)
 • Studie-advies (13,16%)

Jongens willen voornamelijk:

 • Sporten (45,26%)
 • Gamen (37,54%)
 • Ondernemen (19,30%)
 • Muziek opnemen (15,79%)

Wat kan beter aan de Entrepot-site?

Uit eerdere cijfers blijkt hier vooral dat een aanzienlijk aandeel meisjes aangeeft dat de Entrepot-site een onveilig imago heeft. Al komt minder naar voor als we rechtstreeks vragen naar verbeterpunten:

 • Buitenruimte en groen: 23,30%
 • Café en/of eetgelegenheid: 16,50%
 • Breder aanbod of meer feesten: 16,02%
 • Chillplek, informele ontmoetingsplek, coworking, studieplek: 14,08%
 • Betere bereikbaarheid: 13,11%
 • Sportinfrastructuur: 8,25%
 • Meer of beter creatieve infrastructuur: 7,77%

Wat willen wij samen doen met bovenstaande conclusies?

We hebben jullie klaar en duidelijk gehoord. Nu is het tijd voor actie. 

Jeugddienst Brugge, Jeugdhuis Comma en Het Entrepot slaan de handen in elkaar en ontwikkelden een gemeenschappelijke visie op de Entrepot-site als jongerenplek en onze werking.

Gemeenschappelijke visie op een nog meer open site

Jeugddienst Brugge, Jeugdhuis Comma en Het Entrepot ontwikkelden een nieuwe visie op de site die er enerzijds voor zorgt dat de 3 partners duurzamer zullen samenwerken, maar anderzijds ook meer is dan de som van deze 3 partners.

Dat doen we door zoveel mogelijk individuen, organisaties en jongereninitiatieven samen te brengen, en ten dienste te stellen van de (noden van) Brugse jongeren. We streven naar maximaal eigenaarschap van de jongeren zelf.

Aanspreekbaarheid,  inspraak en flexibiliteit dragen we hoog in het vaandel om mogelijke drempels weg te werken. Door zowel  inhoudelijk als administratief de werking van verschillende partners op elkaar af te stemmen, boeken we gezamenlijk efficiëntie zodat middelen kunnen terugvloeien naar de werking en de jongeren.

Dit zijn enkele actiepunten die we nu al zullen ondernemen:

Transparantie en participatie

Het was belangrijk om de Brugse jongeren te horen om bovenstaande visie te kunnen ontwikkelen. Ook in het verder verloop van dit traject zullen we jongeren actief te betrekken. Participatie blijft een kernbegrip. Daarvoor steken we de hand uit naar zowel jongeren als jongerenorganisaties.

Woensdagnamiddag = laagdrempelig chillmoment

Uit eigen ervaring weten we dat jongeren vooral naar de Entrepot-site komen voor specifieke evenementen. De bevraging bevestigde dat aanvoelen. Toch hebben jongeren nood aan plekken waar ze elkaar informeel kunnen ontmoeten.

Daarom wil de Jeugddienst, Het Entrepot en Jeugdhuis Comma elke woensdagnamiddag en avond een ontmoetingsmoment organiseren. Op die momenten komen de verschillende werkingen samen. Daarnaast willen we ook externe organisaties betrekken of uitnodigen op die momenten.

Ingrepen op de site

We kijken op korte termijn samen met een architectenbureau voor een herinrichting van de site om deze maximaal toegankelijk te maken en een centrale ontmoetingsplek op maat van jongeren te creëren.

Op langere termijn willen we tijdelijke witruimtes voorzien. Dat zijn ruimtes die ad hoc en tijdelijk ingevuld kunnen worden door jongeren of (jongeren)organisaties.

We willen ook nieuwe partners een plek geven op de site om ons aanbod en doelgroep te verbreden. Hiervoor zullen we de hand uitsteken naar mogelijke partners en luisteren naar hun noden. Vandaag zijn we al in gesprek met Jong Volk.

De buitensite willen we nog verder ontwikkelen en ontsluiten om zichtbaarheid en toegankelijkheid te vergroten. Denk aan groen, informele hangplekken, extra mogelijkheden om te sporten, …

Bereikbaarheid verbeteren

De Sluisstraat wordt heraangelegd met fietspaden om de veiligheid van fietsers te verbeteren.

Op lange termijn willen we de veiligheid van de fietsroutes evalueren en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer verbeteren.

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close